Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP)

        Společnost vznikla roku 1989 z řad prvních HIV pozitivních a AIDS nemocných, jejich rodin, přátel a lidí, kterým problematika HIV/AIDS nebyla lhostejná. Dne 28. září 1990 je organizace zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR a stává se tak oficiálně uznaným občanským sdružením, nevládní neziskovou organizací, která nese název Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP). 11. srpna 1999 se bez zájmu veřejnosti otevírá Dům světla. Nezájem o tuto, pro nás, historickou událost,  ukazuje, že  práce v problematice HIV/AIDS nebude lehká. Naše organizace má dva základní úkoly a to přímou pomoc HIV pozitivním a AIDS nemocným, jejich rodinám a přátelům, a prevenci a boj proti AIDS. Přímá pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS je zajišťována provozem Domu světla. Tento dům nabízí azylové ubytování, sociální služby a zdravotní pomoc.

         Prevence a boj proti AIDS je opravdu úkolem těžkým, nedaří se nám přesvědčit širokou veřejnost o tom, že HIV není problémem jen rizikových skupin, ale že je to problém nás všech, celého lidstva.

        Snahou společnosti  je pokračovat a zdokonalovat dlouhodobé projekty, jako jsou provoz Domu světla, bezplatné anonymní testování na HIV infekci (naše ambulance se stává největším odběrovým místem v ČR), provoz telefonní a internetové AIDS poradny, besedy pro širokou veřejnost, edice Prevence, distribuce preventivních materiálů, preventivně informační kampaně Světlo pro AIDS a Světový den boje proti AIDS. Cílem našich projektů je prevence a boj proti AIDS, důraz klademe na snížení nárůstu HIV pozitivních v ČR. Celkový počet HIV pozitivních 1.368 osob k 28.2.2010 ukazuje, že mezi nejohroženější skupiny patří mládež a mladí lidé.

www.aids-pomoc.cz

 

Copyright 2023 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign